Občinska Služba notranje revizije zaključila izredno revizijo

Služba notranje revizije Mestne občine Maribor je spomladi 2013 uvedla »izredno revizijo pravilnosti poslovanja v javnem zavodu Maribor 2012 v letu 2012 ter za obdobje od januarja do marca 2013«. Revizijski postopki so se končali julija, v oktobru 2013 pa se je zaključilo tudi postrevizijsko spremljanje izvajanja priporočenih ukrepov.

Revizija izdala priporočila ukrepov tudi za postopek likvidacije

Čeprav je izredna revizija obravnavala redno poslovanje zavoda Maribor 2012, je bilo končno poročilo o opravljeni izredni reviziji zaključeno potem, ko se je nad zavodom že začel postopek likvidacije. Končno poročilo je likvidacijski upravitelj prevzel sredi julija 2013 ter po nalogu župana Mestne občine Maribor pristopil k izvedbi ukrepov, ki jih je Služba notranje revizije odredila za likvidacijski postopek.

Ukrepi likvidacijskega upravitelja ustrezajo priporočilom

Likvidacijski upravitelj je Službo notranje revizije obvestil o izvedbi priporočenih ukrepov z odzivnim poročilom, ki ga objavljamo. Po obravnavi odzivnega poročila je Služba notranje revizije zavodu Maribor 2012 – v likvidaciji vrnila obvestilo, da je postrevizijsko spremljanje izvajanja priporočil (v delu, ki se nanaša na likvidacijski postopek) zaključeno. Izvedeni ukrepi likvidacijskega upravitelja so bili v tem smislu prepoznani kot ustrezni.