• Poletne kulturne prireditve v Velenju
  • Pikin festival (foto Lana Semečnik)
  • Otvoritev EPK Velenje (foto MP Produkcija)
  • Laibach Kunst (foto Primoz Zakrajšek)
  • Laibach - Kohle ist Brot (foto Miha Sagadin)
  • Glavni oder (foto Tiliyen Mucik)
  • Festival Kunigunda (foto Tiliywn Mucik)

Velenje

Velenje velja za središče Šaleške doline. Leži blizu stičišča štajerske in koroške regije. Nad mestom z več kot osemindvajset tisoč prebivalci se bohoti grad, prvič omenjen že leta 1270 in zagotovo eden najlepših na Slovenskem.

Velenje je tipičen produkt, tudi z arhitekturnega vidika, nagle industrializacije, značilne za obdobje Titove Jugoslavije. Danes je Velenje sodobno mesto kulture, mladih in športa. 24 velenjskih zgodb EPK je tvorilo premišljeno sestavljen kulturni program, ki je komuniciral tako z lokalno skupnostjo kot s programskimi usmeritvami Evropske prestolnice kulture. V letu 2012 se je tako odvilo 260 dogodkov, ki jih je obiskalo skoraj 80.000 obiskovalcev.

Velenjski projekti so bili razdeljeni v tri kulturne stebre in so sloneli na spoštovanju lokalne tradicije, krepitvi uveljavljenih kulturnih platform in programov ter prepoznavanju neizkoriščenih potencialov. V prvo skupino projektov, ki se naslanjajo na tradicijo in obujajo mestne zgodbe, sodijo: Mednarodno tekmovanje pihalcev, Evropa pleše, Festival vezenja ter Max Klub Jazz Festival. Naslednji kulturni steber so predstavljali uveljavljeni velenjski programi, ki so temeljili na vključevanju različnih starostnih skupin in medgeneracijskem sodelovanju. To so: Pikin festival, Festival mladih kultur Kunigunda, mednarodni Lirikonfest, razstava in prostorska inštalacija Laibach Kunst in projekt Velika forma.  Tretji programski steber so predstavljali projekti, ki so odstirali nove potenciale in dokazovali, da je vredno razvijati sveže ideje. Mednje sodijo Šaleški študentski oktet, Promenada, Izgubljeni kraji v novi luči, Imaginarne eSence, Bela tehnika, črna magija, priredba Carmine Burane, tris razstav domačih akademskih slikarjev, Anje Jerčič Jakob, Uroša Potočnika in Nataše Tajnik Stupar ter razstava SUSTainART. Na novo zgrajeni Ligijev oder je v premogovniškem rovu gostil skupino Laibach in z izvirnostjo dogodka privabil množice obiskovalcev iz vse Slovenije. Na jezeru plavajoče Vodno mesto Elvisa Halilovića pa je z novo vzpostavljeno platformo smiselno združilo in povezalo vse z jezerom povezane zgodbe.