Življenje na dotik

ŽnD je v bistvu zasledoval dva cilja. Prvi je bil prenos čim bolj zaokrožene slike programa in dogajanja v okviru Evropske prestolnice kulture 2012 preko spleta v širše okolje, drugi pa prenos (avto)refleksije v projekt.

Prvi del razmišljanja je bil usmerjen v spremljanje in (avto)refleksijo programa, dogodkov in vsebin, ki jih je prinašal EPK 2012, drugi del razmišljanja pa se je nanašal na premislek širšega kulturnega in geopolitičnega okolja, ki je vplivalo in določalo prostor vzhodne kohezijske regije, torej dogajalni prostor EPK 2012, tako v preteklosti kot danes.

Prvi paradni konj sklopa je bila mednarodna rubrika besedilnih prispevkov raznovrstnih piscev, od uveljavljenih do alternativnih, ki ponujajo razgibano branje. Perspektive in refleksije so prinašale razmišljanja iz najrazličnejših evropskih (in širše) makrookolij, iz različnih tradicij, kultur, svetovno nazornih perspektiv in praktično vseh družbenih sfer. Njihovi referenčni pogledi sestavljajo pisano sliko evropskega družbenega konglomerata, v začetku pa so bila razmišljanja uokvirjena s temo sodobnih strahov, tako individualnih in kolektivnih kot sistemskih. Posebnost pristopa mnenjskih in esejističnih tekstov Perspektiv in refleksij je bila, da smo besedila ponudili v prvo (brezplačno) objavo drugim tiskanim in spletnim medijem (Objektiv, Pogledi …), na koncu pa je tekste P&R povzemalo oziroma prevzelo več kot 20 medijev iz 6 držav. Skupno je bilo v spletni rubriki objavljenih več kot 530 besedilnih prispevkov v izvirnem jeziku ter slovenskem in angleškem prevodu. Antologija Perspektive & refleksije s podnaslovom Stanje stvari ali v angleški verziji Anthology of Reflectives & Reflections: The State Of Matters je bila predstavljena 13. decembra 2012.

Rubrika Mapiranje Maribora je prinesla ponoven in poglobljen premislek o Mariboru kot mestu, njegovi zgodovini ter ključnih identitetnih zgodbah in poglavjih. Skozi mnenjske in kritično-analitične članke pa se še kako zrcali tudi kompleksna slika Maribora danes, tukaj in zdaj, z vsemi nasprotji in sistemskimi težavami, s katerimi se mesto srečuje v aktualnem trenutku. Maribor in vzhodna kohezijska regija sta s tem nedvomno dobila nekaj novih koordinat v zgodovinskem smislu, s poudarkom na samopremisleku o možnostih in težavah. Posledica tega je bila nova kakovost sporazumevanja med različnimi centri, ljudmi in institucijami znotraj mesta. Ena izmed nalog, ki si jih je programski sklop ŽnD zadal v svojem medijskem delu, je bila povezovanje regionalnih medijev in sodelovanje z nacionalnimi mediji.

Projekt MARŠ na Zemljo! je bil v programski sklop ŽnD vpet na več nivojih. Podlaga je bila vzpostavljena skozi redno sodelovanje programskega sklopa s petimi ključnimi nosilci institucije, ki je bila v letu 2011 v smislu materialnih, finančnih in drugih pogojev za delovanje na dnu. Koncept sodelovanja je prvenstveno temeljil na ohranitvi radia MARŠ.

Sklop ŽnD je z Radiem Maribor kot delom RTV Slovenija vzpostavil sodelovanje v okviru etnografsko obarvanega multimedijskega projekta Žive legende, ki etnološko vrednost, naravno in kulturno dediščino vzhodne in severne Slovenije oživlja s trajnim zapisom in prikazom značilnih poklicev, obrti in opravil določenih krajev in družbenih slojev. Serija šestnajstih dokumentarnih feljtonov je bila predvajana na spletnem portalu sklopa Življenje na dotik, hkrati pa so v kulturnem uredništvu Radia Maribor iz bogatega avdio gradiva oblikovali radijske prispevke. Projekt se je zaključil z multimedijsko razstavo Žive legende: med legendami, ki je bila na ogled v galeriji K8.

Rezultat projekta povezovanja regionalnih medijev je bila reportažna oddaja Kultura na dlani, ki je opravila pomemben del naloge prenosa čim bolj zaokrožene slike programa in dogajanja v okviru MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture v širši nacionalni prostor. Mesečno oddajo so predvajali na vseh regionalnih partnerskih televizijah. Oddaja je bila dosegljiva tudi na spletni strani programskega sklopa ŽnD.

V sklopu sodelovanja programskega sklopa ŽnD s tiskanimi mediji, konkretno s časopisno-založniškim podjetjem Večer, se je v letu 2012 zgodilo dvanajst javnih pogovorov z naslovom Večerovi dueli. V pogovorih, ki sta jih vodila Večerova novinarja, so se soočile osebnosti, ki delujejo na istih ustvarjalnih ali družbenih poljih.

Poleg sodelovanja in povezovanja z drugimi mediji je programski sklop ŽnD deloval tudi samostojno, saj je v koprodukciji s podjetjem Umco, izdajal mesečnik Edicija življenje na dotik – ŽnD v slovenskem jeziku. Vsako soboto pred 15. v mesecu je tiskovina izšla kot priloga sobotne izdaje časnika Delo.

V kontekstu globalno povezovalnih kratkih predavanj, poimenovanih TED, je bil zasnovan projekt TEDx, skupek lokalno in samostojno organiziranih dogodkov. Po izvedenem dogodku so bila predavanja TEDx objavljena na spletni strani ŽnD.

Sklop Življenje na dotik je medijsko delovanje v okviru gibljive slike bistveno nadgradil z lastno video produkcijo. Projekt video produkcije Po tekstovnih mrežah je pomenil preplet najrazličnejših prispevkov v video rubrikah na spletni strani Življenja na dotik.

Še vedno lahko obiščete Facebook spletno stran LIFETOUCH (ŽIVLJENJE NA DOTIK).

Publikacije programskega sklopa Življenje na dotik: EPK NA DOTIKŽND EDICIJA 01ŽND EDICIJA 02ŽND EDICIJA 03ŽND EDICIJA 04ŽND EDICIJA 05