Komisija za nadzor nad programi je končala svoje delo

Interna komisija zavoda Maribor 2012, ki je opravljala nadzor nad zakonito, gospodarno in namensko porabo javnih sredstev, dodeljenih programom in projektom EPK 2012, je končala svoje delo.

Objavljamo »Končno poročilo o delovanju nadzorne komisije zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture«, ki so ga člani nadzorne komisije soglasno potrdili konec decembra 2013.