Zavod za turizem Maribor – Pohorje

Po zaključku projekta EPK 2012 se še naprej kaže velik potencial pridobljene blagovne znamke, zlasti pri uveljavljanju Maribora in partnerskih mest kot bogate kulturno-turistične destinacije. Prav zato je Mestna občina Maribor bodoče upravljanje z blagovno znamko EPK 2012 zaupala Zavodu za turizem Maribor – Pohorje.

Novi skrbnik prevzema skrb za pravilno uporabo, učinkovito pojavnost in nadaljnji razvoj blagovne znamke s ključnimi strateškimi partnerji, ki ponujajo integralne turistične produkte s področja kulturnega turizma.

Strateška vprašanja razvoja in upravljanja blagovne znamke se bodo v bodoče usklajevala med njenim skrbnikom, Mestno občino Maribor, partnerji, ki ponujajo integralne turistične produkte s področja kulturnega turizma, partnerskimi mesti in (ostalimi) nasledniki projekta EPK 2012.

 Kontakt:

Zavod za turizem Maribor – Pohorje
Partizanska cesta 47
2000 Maribor

T: 02 234 66 18
F: 02 234 66 23
E: zzt@maribor.si

www.maribor-pohorje.si
www.visitmaribor.si

www.FB.com/VisitMaribor