Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor je trajna nosilka nominacije EPK 2012. Po izteku projekta EPK 2012 je večino nalog v nasledstvu tega projekta prenesla na javni zavod Narodni dom Maribor (na področjih sodelovanja v kulturnih mrežah partnerskih mest EPK 2012 in nominiranih mest EPK) in Zavod za turizem Maribor – Pohorje (na področjih razvoja kulturnega turizma ter ohranjanja blagovne znamke EPK).

Na protokolarni in administrativni ravni se bo Mestna občina Maribor tudi neposredno vključevala v mednarodne povezave med evropskimi mesti in njihovimi organizacijami, ki so bili ali so nosilci nominacije EPK oziroma se zanjo potegujejo. Ob tem bo Mestna občina Maribor zagotavljala pogoje za nadaljevanje in razvoj trajnostno naravnanih programov in blagovne znamke EPK 2012 ter usmerjala razvojni dialog s partnerskimi mesti in drugimi deležniki projekta EPK 2012.

Kontakt:

Mestna občina Maribor
Urad za kulturo in mladino
Slovenska ulica 40
2000 Maribor

Daniel Sajko, vodja urada po pooblastilu
T: 02 220 14 68
F: 02 220 14 76
E: daniel.sajko@maribor.si
www.maribor.si