V partnerskih mestih

Kulturni programi in projekti EPK 2012 v partnerskih mestih, Murski Soboti, Novem mestu, Ptuju, Slovenj Gradcu in Velenju, so bili zastavljeni skrbno in preudarno. Tako se bodo mnogi od njih nadaljevali in razvijali tudi v letih, ki po letu skupnega prestolovanja šele prihajajo.

Številni producenti v partnerskih mestih so v letu 2013 uspešno nadaljevali kulturne programe in projekte, ki so bili leto pred tem vključeni v skupni program Evropske prestolnice kulture. Iz teh ali onih razlogov so drugi to navezavo prekinili in svoje okolje poslej bogatijo z drugimi vsebinami. Ob bogatem nasledstvu programskih vsebin projekta EPK 2012 v vseh naših mestih ostaja nemalo trajnih obeležij in postavitev. Naj bodo tudi ta v spodbudo, da je delo, ki smo ga skupaj opravili v letu 2012, vredno nadaljevati in plemenititi.

Borut Pelko, koordinator programa partnerskih mest


Mestna občina Ptuj

Oddelek za negospodarske javne službe
Mestni trg 1
2250 Ptuj

T: 02 748 29 99
E: info@ptuj.si
www.ptuj.si

Mestna občina Slovenj Gradec
Oddelek za negospodarstvo
Šolska ulica 5
2380 Slovenj Gradec

T: 02 88 121 10
E: info@slovenjgradec.si
www.slovenjgradec.si

Mestna občina Murska Sobota
Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota

T: 02 525 16 77
E: mestna.obcina@murska-sobota.si
www.murska-sobota.si

Mestna občina Novo mesto
Urad za kulturo, zdravstvo in socialo
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

T: 07 393 92 53
E: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Festival Velenje
Titov trg 4
3320 Velenje

T: 03 898 25 70
E: info@festival-velenje.si
www.festival-velenje.si