Od prestolovanja … do evalvacije

Evropska prestolnica kulture (EPK) se je letos preselila na sever Evrope, v Umeo in Rigo, potem ko sta prestolovanje evropski kulturi švedskemu in latvijskemu mestu predala francoski Marseille in slovaške Košice, nosilca naziva EPK v letu 2013.

Ko se pestro kulturno dogajanje na severu Stare celine pod okriljem EPK šele prav začenja, pa Marseille in Košice sedaj čaka evalvacija izpeljanega projekta. Evropska komisija, ki podeljuje naziv EPK, po izteku prestolovanja preveri, analizira in poda oceno uresničenih ciljev prestolnice. Obenem poda tudi priporočila prihodnjim prestolnicam EPK.

Tako je bilo tudi v primeru Maribora in portugalskega Giumarãesa, Evropskima prestolnicama kulture v letu 2012. Evalvacijo za Maribor in Guimarães je komisija izvedla istočasno, obenem pa lahko služi sedanjim in bodočim prestolnicam, ki poskušajo upravičiti svoj naziv EPK.

Merila za evalvacijo so sicer enaka za vse evropske prestolnice kulture, navkljub dejstvu, da se izvajajo v različnih kulturnih, finančnih in socialnih razmerah.