• Aleš Šteger (foto Jože Suhadolnik)
 • Prostovoljci EPK (foto MP Produkcija)
 • Dr. Suzana Žilić Fišer
 • Mitja Čander
 • Akademija EPK
 • Alešš Čar
 • Pavel Magdić
 • Nataša Kos
 • Milan Gregorn
 • Dr. Marta Gregorčič
 • Boris Cizelj
 • Alma Čaušević

Organizacijska struktura zavoda

Poslovodstvo, člani kolegijskih organov, nekdanji zaposleni in drugi sodelavci zavoda Maribor 2012

 

POSLOVODSTVO

 

Dr. Suzana Žilić Fišer, generalna direktorica od 01. 04. 2011 do 01. 07.2013

Mitja Čander, programski direktor od 12. 10. 2010 do 01. 07. 2013

Vladimir Rukavina, v. d. generalnega direktorja od 09. 03. 2010 do 02. 02. 2011

Helena Hvalec, poslovna direktorica od 09. 03. 2010 do 21. 04. 2011

Aleš Novak, v. d. programskega direktorja od 09. 03. 2010 do 11. 10. 2010

 

ČLANI KOLEGIJSKIH ORGANOV IN TELES

 

Člani sveta zavoda do zaključka projekta EPK 2012

Rudolf Moge, predsednik

Mag. Franci Pivec, namestnik

Dr. Marjeta Ciglenečki, članica

Mateja Komej Snoj, članica

Barbara Koželj Podlogar, članica

Dr. Lučka Lorber, članica

Andrej Verlič, član

Nina Hojnik, članica

 

Člani prejšnjih sestav sveta zavoda

Jožef Školč

Dr. József Györkös

Dr. Stojan Pelko

Dr. Suzana Žilić Fišer

Dr. Roman Glaser

Sašo Drobnak

Srečko Meh

Aleš Hauc

Milan Petek

Dr. Oto Luthar

Bojan Kontič

 

Člani programskega sveta do zaključka projekta EPK 2012

Janez Lombergar, predsednik

Ivo Vajgl, namestnik

Meta Gabršek Prosenc, članica

Dr. Darko Lukić, član

Luka Novak, član

Jurij Sadar, član

Vital Verlič, član

 

Člani prejšnjih sestav programskega sveta

Dr. Jože Vogrinec

Tomaž Pandur

Darko Brlek

Simon Kardum

Mitja Čander

 

Člani akademije EPK 2012

Dubravka Tomšič Srebotnjak

Milena Zupančič

Dr. Mladen Dolar

Tomaž Šalamun, akademik

Prof. Matjaž Kmecl, akademik

Drago Jančar, akademik

Andrej Brvar

Dr. Igor Grdina

Oskar Kogoj

 

SODELAVCI V SKUPNIH SLUŽBAH

 

Staš Ravter, pomočnik generalne direktorice za poslovanje

Marina Kunej, glavna računovodkinja

Sašo Drobnak, vodja pravnih zadev

Aleksander Erbert, tehnični vodja

Nina Hojnik, koordinatorka protokola in splošnih zadev

Martina Kositer, vodja splošnih zadev

Maja Može, administratorka

Nataša Goričan, pravna svetovalka

Vesna Lukić, samostojna svetovalka za pravne in splošne zadeve

Marija Vindiš, strokovna sodelavka v računovodstvu

Tadej Seme, pomočnik v računovodstvu

Mojca Hercog, strokovna sodelavka v računovodstvu

Olga Pregl, strokovna sodelavka v računovodstvu

Laura Čepin, sodelavka za sprejem gostov in protokol

Aljaž Kitak, sodelavec za sprejem gostov in protokol

Peter Ljubič, skrbnik voznega parka

Žiga Hacin, tehnični koordinator

Tadej Šilec, tehnični koordinator

Denis Mlakar, hišnik /varnostnik

Srečko Kolar, hišnik /varnostnik

Simon Štumberger, prevoznik

 

PROGRAMSKI SODELAVCI

 

Vodenje, povezovanje in podpora programa

Roman Didović, pomočnik programskega direktorja za analize

Alma Čaušević, glavna producentka in pomočnica programskega direktorja za produkcijo

Mihael Barber, vodja programske pisarne

Maja Zupan, koordinatorka v programski pisarni

Urša Štumberger, organizatorka v programski pisarni

Boštjan Fingušt, strokovni sodelavec v programski pisarni

Nina Šraj, administratorka v programski pisarni

 

Snovanje in produkcija programa

Petra Narat Palčnik, kreativna producentka za področje literature

Sandi Lužnik, kreativni producent za področje neklasične glasbe

Pavel Magdić, kreativni producent za področje klasične glasbe

Nina Arsenovič, kreativna producentka za področje otroške in mladinske ustvarjalnosti

Mag. Simona Vidmar, kreativna producentka za področje vizualne umetnosti

Rene Maurin, kreativni producent za področje uprizoritvenih umetnosti

Ajda Pfifer, kreativna producentka za področje uprizoritvenih umetnosti

Miha Černec, kreativni producent za področje filma

Marina Gumzi, kreativna producentka za področje filma

Rok Vevar, kreativni producent za področje plesne umetnosti

Robert Heričko, koordinator za področje otroške in mladinske ustvarjalnosti

Zdravko Duša, ekspertni svetovalec za program

Miroslav Akrapović, svetovalec za področje neklasične glasbe

Dr. Darja Koter, svetovalka za področje klasične glasbe

Dr. Igor Saksida, svetovalec za področje otroške in mladinske ustvarjalnosti

Lilijana Stepančič, svetovalka za področje vizualne umetnosti

Jana Pavlič, svetovalka za področje uprizoritvenih umetnosti

Dr. Tomaž Toporišič,  svetovalec za področje uprizoritvenih umetnosti

Vlado Škafar, svetovalec za področje filma

 

Koordinatorji programa partnerskih mest

Borut Pelko, koordinator programa partnerskih mest

Sandra Boršič, koordinatorka partnerskega mesta Novo mesto

Aleksandra Čas, koordinatorka partnerskega mesta Slovenj Gradec

Peter Groznik, koordinator partnerskega mesta Velenje

Maja Leber, koordinatorka partnerskega mesta Ptuj

Mojca Breščak, koordinatorka partnerskega mesta Murska Sobota

 

Terminal 12

Aleš Šteger, vodja programskega sklopa

Pavel Magdić, izvršni producent

Maša Novak, koordinatorka in producentka

Sašo Đorđev, organizator prodaje vstopnic

Lovro Centrih, pomočnik za trženje

Katja Rizmal, administratorka

Sandra Cvišič, pomočnica za informiranje in prodajo vstopnic

Uroš Lang, informator

Mateja Kožar, informatorka

 

Ključi mesta

Boris Cizej, vodja programskega sklopa

Milan Gregorn, izvršni producent

Nataša Babošek, koordinatorka

Katja Černivec, pomočnica izvršnega producenta

Petra Bauman, pomočnica za stike z javnostmi

Marjan Kokol – Kljuka, tehnični pomočnik

Andrej Gulič, terenski sodelavec

Simon Vajdič, terenski sodelavec

Barbara Bedenik, terenska sodelavka

Peter Bedrač, terenski sodelavec

Alen Damjanović, terenski sodelavec

Jože Vantur, terenski sodelavec

Veronika Žajdela, producentka Kluba 2012

Dr. Mateja Ratej, vodja delovne skupine Ključi mesta

Andrej Brvar, član delovne skupine Ključi mesta

Matjaž Latin, član delovne skupine Ključi mesta

Dr. Bojan Musil, član delovne skupine Ključi mesta

Božidar Zrinski, član delovne skupine Ključi mesta

Dr. Jerneja Ferlež, producentka in organizatorka programa

Primož Pravdič, sodelavec v programu javnih del

Valerija Vijačko, sodelavka v programu javnih del

Damjan Makovšek, sodelavec v programu javnih del

 

Urbane brazde

Dr. Marta Gregorčič, vodja programskega sklopa

Mateja Zobarič Trplan, koordinatorka in producentka

Tomaž Gregorc, raziskovalec in producent

Matej Zonta, raziskovalec in producent

Gregor Kosi, svetovalec

Borut Osonkar,  svetovalec

Vanja Bućan, fotografinja in multimedijska ustvarjalka

Josip Rotar, koordinator raziskovalne skupine Teleport

Karolina Babič, koordinatorka Centra alternativne in avtonomne produkcije (CAAP)

Hazenina Đonlič, koordinatorka raziskovalne skupine z Romi in drugimi etničnimi skupnostmi

 

Življenje na dotik

Aleš Čar, vodja programskega sklopa ter glavni in odgovorni urednik Edicije ŽND

Maša Malovrh, producentka in koordinatorka

Jure Marin, pomočnik za produkcijo

Nina Cijan, urednica video vsebin

Rok Klemenčič, vodja vizualne produkcije

Andrej Krajnc, svetovalec za informacijsko tehnologijo

Petra Kapun, sodelavka v programu javnih del

Mitja Novak, sodelavec v programu javnih del

Marko Kumer Murč, kreativni izvajalec video produkcije

Urban Zorko, kreativni izvajalec video produkcije

Miha Masten, kreativni izvajalec video produkcije

Žan Lebe, novinar / poročevalec

Dijana Matkovič, novinarka / poročevalka

Žiga Brdnik, novinar / poročevalec

Gregor Volčajnk, radijski producent in mentor

Branko Rihtarič, radijski producent in mentor

Mitja Hlupič, radijski producent in mentor

Tanja Jankovič, radijski producent in mentor

Stanislav Zebec, snemalec / montažer

Marko Šalamun, snemalec / montažer

Marko Knehtl, snemalec / montažer

Taras Ungar, snemalec / montažer

Sanja Matković, organizatorka produkcije

Marko Gutman, organizator produkcije

Jernej Žumer, ilustrator / karikaturist

Dušan Čater, koordinator za rubrike Perspektive in refleksije

Jelka Ciglenečki, koordinatorka rubrike Perspektive in refleksije

Ana Schnabl, koordinatorka rubrike Perspektive in refleksije ter izvršna urednica Edicije ŽND

Dijana Matković, koordinatorka rubrike Perspektive in refleksije ter izvršna urednica Edicije ŽND

Tanja Petrović, koordinatorka rubrike Perspektive in refleksije

Dr. Jutka Rudaš, koordinatorka rubrike Perspektive in refleksije ter prevajalka

 

Kulturne ambasade / Mednarodno sodelovanje

Mag. Nataša Kos, pomočnica programskega direktorja za mednarodni program

Peter Tomaž Dobrila, umetniški vodja mednarodnega programa

Mag. Jerneja Rebernak, koordinatorka mednarodnega programa

Iza Verdel, pomočnica za sprejem gostov in protokol

Barbara Božičnik, koordinatorka in organizatorka

Tina Jagodič, tehnična koordinatorka

Ana Presker, pomočnica za mednarodno sodelovanje

 

Priložnost za vse

Nina Turčin, koordinatorka programske entitete Priložnost za vse – S prostovoljci na EPK

Marja Guček, svetovalka programske entitete Priložnost za vse – S prostovoljci na EPK

Jelena Sanković, sodelavka programske entitete Priložnost za vse – S prostovoljci na EPK

Darja Demšar, koordinatorka programske entitete Priložnost za vse – Kultura ni ovira

 

SODELAVCI V MARKETINGU

 

Samo Ravter, pomočnik generalne direktorice za marketing

Mitja Šeško, samostojni strokovni sodelavec v marketingu in skrbnik blagovne znamke EPK 2012

Jagoda Đorđević, samostojna strokovna sodelavka za odnose z javnostmi

Barbara Koselj, strokovna sodelavka v marketingu in skrbnica sponzorjev

Kaja Cencelj, strokovna sodelavka za področje trženja

Mia Miše, ekspertinja za marketing

Aljaž Mejal, vodja službe za odnose z javnostmi

Jasmina Godec, pomočnica za odnose z javnostmi

Boštjan Klun, strokovni sodelavec za odnose z javnostmi

Dijana Madžarac, koordinatorka za kulturni turizem

Damijan Andjelković, pomočnik poslovne direktorice za marketing

Mag. Duška Žolger, strokovna sodelavka za odnose z javnostmi

Željko Milovanovič, urednik medijskih vsebin

Vida Kaučič, pripravljavka medijskih vsebin

Uršula Godec, pripravljavka medijskih vsebin

Ana Milovanovič, pomočnica za odnose z javnostmi

Miha Sagadin, fotograf in pomočnik za logistiko

Aleksander Truppel, promotor

Jasmina Holc, vodja info točk

Jasmina Zidovnik, pripravljavka napovednikov in koledarja

Boštjan Kurnik, sodelavec za znamčenje

Alenka Gajšek, informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Ljubljana

Helena Gaber, informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Maribor

Ines Vugrinec, informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Maribor

Jan Keček, informator v Info točki MARIBOR 2012 Ljubljana

Jana Osojnik, informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Ljubljana

Juca Bonaca, informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Ljubljana

Mateja Udovič, informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Ljubljana

Pia Rižnar Šoos, informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Ljubljana

Srečko Rožman, informator v Info točki MARIBOR 2012 Maribor

Kaja Cencelj,  informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Ljubljana

Tjaša Sajko,  informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Ljubljana

Lenka Gložancev, informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Ljubljana

Klementina Dolinšek, informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Maribor

Tanja Golčman, informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Maribor

Ksenija Kovačič, informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Maribor

Anja Slavič, informatorka v Info točki MARIBOR 2012 Maribor

Ula Brečko, vodička Čevljarčkove poti

Maja Kaučič, vodička Čevljarčkove poti

Mihaela Šuper, vodička Čevljarčkove poti

PROSTOVOLJCI

 

Maja Ambrož

Ana  Bačelić

Florjana Bohl

Tina Božič

Janja Brenholc

Jerneja Brezovšek

Klementina Cipot

Barbara Črepnjak

Katja Črnko

Mateja Dervarič

Katarina Dežan

Olivera Djordjević

Katarina Dobrotič

Helena Dolšak

Jasmina Eminić

Jožica Ficko

Simona Gap

Sanja Gorenšek

Maša Gračanić

Tina Hočevar

Saša Horvat

Anja Ilić

Ilijaz Iskender

Elizabeta Jovanović

Vanja Jug

Špela Klemenčič

Viktorija Knez

Rok Kodrič

Timotej Kolar

Anja Koleša

Zvezdana Kompara

Nikolas Koser

Alen Krajnc

Tina Krajnc

Marina Križnik

Tjaša Lenarčič

Breda Lever

Nina Lipovšek

Alja Lobnik

Andreja Marko

Sandra Martinič

Vanja Medik

Anja Mikl

Lea Mitrašinovič

Maša Mlakar

Darja Mohorko

Aljoša Muzlovič

Kristina Nastovska

Maša Ocvirk

Petra Očkerl

Jana Osojnik

Angelca Pahič

Nastja Pažon

Asja Pehar

Gvido Pehar

Staša Perkuš

Ana Pertinač

Deja Popošek

Simona Potočnik

Petra Puklavec

Špela Pušnar

Tjaša Ritter

Bronislava Savić

Bojan Schwentner

Boštjan Schwentner

Andraž Sebič

Suzana Senčar

Lilijana Skok Požgaj

Katarina Slanič

Zala Strnad

Marko Šega

Vesna Šega

Maruša Šinkovič

Srečko Škripec

Melita Šmid

Martina Štravs

Aleksandra Saša Šturm

Marjeta Ternjak Gomboc

Martin Unuk

Cvetka Vidmar

Anja Vinkovič

Špela Vodušek

Stanko Zorec

Bernarda Žitek

Boris Žunko

Karin Žvan

Maja Lesar