Pokrajinski arhiv Maribor

Pokrajinski arhiv Maribor je po smernicah občinskega Urada za kulturo in mladino prevzel skrbništvo nad digitalnim in dokumentarnim arhivom projekta EPK 2012.

V nasledstvu projekta EPK 2012 Pokrajinski arhiv Maribor ekskluzivno opravlja strokovne naloge, povezane s hrambo, varovanjem, evidentiranjem in izdajanjem arhivskega gradiva EPK 2012. Vsem zainteresiranim uporabnikom bo Pokrajinski arhiv Maribor postopoma omogočil internetni dostop do arhiva digitalnih vsebin o programih, projektih in organizaciji EPK 2012, ki bodo dosegljive prek povezav, ponujenih na spletnih straneh www.maribor2012.info.

Kontakt:

Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7
2000 Maribor

T: 02 228 50 00
F: 02 252 25 64
E: info@pokarh-mb.si
www.pokarh-mb.si