• RAZ:UM - ŠOK - oaza kulture (foto MP Produkcija)
  • Out of the Box
  • Out of the box
  • Hiša znanosti (foto Mediaspeed)
  • Hiša znanosti (foto Mediaspeed)
  • Hiša arhitekture Maribor (foto Mediaspeed)

Univerza v Mariboru – RAZ:UM

Univerza v Mariboru je z vzpostavitvijo raziskovalno-umetniškega središča UM (RAZ:UM) združila projekte fakultet in univerze ter jih izvajala v okviru platforme RAZ:UM – EPK 2012.

Z interdisciplinarno zasnovanim projektom, v katerem so v različnih programskih entitetah (Out of the Box, Študentska oaza kulture, Hiša znanosti, Umetnost: ZDAJ, Hiša arhitekture Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, Filozofska fakulteta, RAZ:UM) z več kot tridesetimi projekti sodelovali študentje in pedagoški kader, smo postavili temelje raziskovalno-umetniškega središča, ki se je skozi izvajanje projekta nedvomno izkazalo za dodano vrednost Univerze v Mariboru. Dokaz, da je bil projekt trajnostno naravnan, vidimo v nadaljevanju aktivnosti številnih programskih entitet v naslednjih letih. Out of the Box je projekt širitve neformalnega, ustvarjalnega razmišljanja znanstvenoraziskovalne in umetniške stroke. Na različnih lokacijah v mestu so se skozi vse leto izvajala predavanja številnih strokovnjakov oz. umetnikov, poleg tega pa sta v okviru projekta potekala tudi dva simpozija: konferenca Out of the Box Conference 2012 in Simpozij Univerza in mesto (srečanje predstavnikov univerz in mest organizatorjev Evropske prestolnice kulture).

Hiša znanosti je bila zasnovana kot okolje za popularizacijo znanosti. V ta namen je delovala v središču mesta v sodelovanju s Centrom eksperimentov. Poleg predstavitve eksperimentov je program zajemal dogodke in aktivnosti, ki so dosežke znanosti predstavljali širši javnosti, vanje pa so bili vključeni študentje in predavatelji Univerze v Mariboru.

Projekt Umetnost: ZDAJ je nastanek Akademije za umetnosti UM vsebinsko povezal z izvedbo projektov in raziskav umetnikov Univerze v Mariboru. Ustvarjal je generično točko, v kateri so se pletle najrazličnejše povezave ter druženje in mreženje na področju umetnosti. V okviru Študentske oaze kulture (ŠOK) je po metodi “študentje za študente” nastajalo ustvarjalno polje delovanja študentov in druge mladine s ciljem krepitve odnosov in povezanosti med študenti različnih študijskih smeri in programov. Prostori za ustvarjalno delovanje študentov so bili na območju rektorata Univerze v Mariboru.

Hiša arhitekture Maribor je predstavljala okolje za skoraj vso arhitekturno dogajanje Evropske prestolnice kulture, predvsem pa tisto, ki je bilo povezano z razvojem študijskega programa arhitekture na Fakulteti za gradbeništvo. V mestnem središču je bilo izvedenih 20 razstav in 5 projektov.

Programski sklop Filozofske fakultete je prinašal projekte, ki so raziskovali vlogo in pomen ohranjanja slovenskega jezika v zamejstvu ter zgodovino slovenske umetnosti in projekte sožitja med kulturami. Univerzitetna knjižnica Maribor pa je izvajala projekte z namenom zviševanja bralne in informacijske pismenosti.

Video Univerza v Mariboru – RAZ:UM