O zavodu Maribor 2012

Mestni svet Mestne občine Maribor je na seji 28. januarja 2010 sprejel Odlok o ustanovnem aktu javnega zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture. Tako je bila tudi uradno ustanovljena organizacija za izvedbo projekta EPK 2012.

Velik del leta je priprava izvedbe projekta potekala preko začasnih organov oz. vršilcev dolžnosti, dokler nista na bila leta 2010 uradno potrjena programski direktor in poslovna direktorica, po vršilcu dolžnosti generalne direktorice pa tudi generalna direktorica.

Zavod je bil ustanovljen za celovito načrtovanje, pripravo, organiziranje in izvajanje projekta Evropska prestolnica kulture 2012. Poslanstvo zavoda v okviru projekta EPK 2012 je bilo promoviranje kulture kot enega temeljnih dejavnikov v odnosih med posamezniki, mesti, regijami in državami ter vzpostavljanje kulturne razsežnosti kot ključnega dela družbenih odnosov. S tem je zavod v stiku z lokalnimi, evropskimi in svetovnimi kulturnimi dosežki razvijal lokalno, regionalno in nacionalno kulturno identiteto in soustvarjal evropsko kulturno identiteto, temelječo na bogastvu kulturnih razlik.