Medijski partnerji

RTV Slovenija
žurnal media, d.o.o.
Mestne revije, d.o.o.
ČZP Večer d.d.
STA d.o.o. Ljubljana
Radio Center d.o.o.
Radio City d.o.o.
Dolenjski list Novo mesto d.o.o.
Televizija Novo mesto d.o.o. – TV Vaš kanal
Radio Tednik Ptuj d.o.o. – Štajerski tednik
Tele 59 d.o.o. – Televizija RTS
HI-FI Videostudio d.o.o. – TV AS Musrka Sobota
Radio Murski val, d.o.o. – Vestnik
Javne službe Ptuj d.o.o. – Ptujska televizija PeTV
VTV Studio, d.o.o. – VTV Vaša televizija
Naš čas, d.o.o.
Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec