O zavodu Maribor 2012

Mestni svet Mestne občine Maribor je na seji 28. januarja 2010 sprejel Odlok o ustanovnem aktu javnega zavoda MARIBOR 2012...

Organizacijska struktura zavoda

Poslovodstvo, člani kolegijskih organov, nekdanji zaposleni in drugi sodelavci zavoda...