Narodni dom Maribor

Po sklepu Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 28. 06. 2013 zavod Narodni dom Maribor prevzema vsebinsko in programsko nasledstvo projekta EPK 2012.

Skrbništvo nad vsebinsko dediščino EPK 2012 Narodni dom Maribor prevzema v svojo javno službo, za katero mu Mestna občina Maribor zagotavlja dodatna proračunska sredstva ter potrebno kulturno infrastrukturo. Tehnične, administrativne in druge kapacitete za nadaljevanje trajnostno naravnanih programov EPK 2012 bo Narodni dom Maribor organiziral predvsem v objektu Vetrinjski dvor, ki ga je s tem namenom dobil v upravljanje.

Ob skrbi za trajnostno naravnane programe EPK 2012 bo Narodni dom Maribor Mestno občino Maribor na vsebinski in programski ravni zastopal v mednarodnih mrežnih povezavah med nekdanjimi, aktualnimi in bodočimi nosilci nominacije »Evropska prestolnica kulture«.

Kontakt:

Narodni dom Maribor
Ulica kneza Koclja 9
2000 Maribor

T: 02 229 40 01
F: 02 229 40 55
E: nd@nd-mb.si
www.nd-mb.si

Vetrinjski dvor
Vetrinjska ulica 30
2000 Maribor

T: 02 22 812 50
www.vetrinjski-dvor.si