• Trajnostna lokalna preskrba (foto Andrej Cvetnič)
 • Teleport (foto Andrej Cvetnič)
 • Otvoritev CAAP (foto Andrej Cvetnič)
 • Digitalno nomadstvo (foto Andrej Cvetnič)
 • Etnomobil (foto Andrej Cvetnič)
 • CAAP (MP Produkcija)_
 • CAAP - (MP Produkcija)
 • Teleport (foto MP Produkcija)
 • CAAP (foto MP Produkcija)
 • CAAP (foto MP Produkcija)
 • Urbani vrtovi (foto Miha Sagadin)
 • Urbane brazde - vrtovi (foto Miha Sagadin)
 • Teleport (foto Andrej Cvetnič)
 • Semenska knjižnica (foto Andrej Cvetnič)
 • Urbane brazde - otvoritev (foto Mediaspeed)

Urbane brazde

Urbane brazde so bile eden izmed štirih programskih sklopov Evropske prestolnice kulture, sestavljalo pa jih je sedem tesno medsebojno povezanih projektov, katerih namen je bil izoblikovati primer celostnega in trajnostno naravnanega razvoja regije z vidika okoljskih, socialnih in kulturnih danosti.

V grobem jih lahko razdelimo na ekološke (Trajnostna lokalna preskrba (TLP), Skupnostni urbani vrt, Semenska knjižnica) in družbeno angažirane projekte (Etnomobil, Digitalno nomadstvo, Teleport). Program Urbanih brazd se je začel izvajati v začetku leta 2011. Temeljil je na procesih, preko katerih so raziskovalci iz tedna v teden izgrajevali različne skupnosti in s tem tudi nove družbenosti v mestu. Čeprav je program Urbanih brazd postregel z več kot sto dogodki, je bila večina teh namenjena specifičnim skupinam, njihovemu usposabljanju, izobraževanju, zagovorništvu ter krepitvi.

Celotno delovanje in namen Urbanih brazd nadgrajuje Center alternativne in avtonomne produkcije (CAAP), preko katerega vsi pravni subjekti, ki so zrasli iz programa Urbanih brazd, ustvarjajo, izmenjujejo, sodelujejo in razvijajo nove ekonomske in socialne pristope, zlasti v smeri skupnostnih podjetij, odgovorne ekonomije ter angažiranih neposrednih praks, ki odgovarjajo na potrebe ljudi. CAAP, ki je svoje mesto našel na Studencih v Mariboru, je skupnostni center, ki ponuja infrastrukturo, strokovno znanje in izkušnje ter prostor za srečevanje idej in pobud ter sodelovanje. Je laboratorij za gradnjo novih vrst družbene ekonomije in prakse.

Program Urbanih brazd je v sodelovanju z izobraževalnimi in socialnimi institucijami v četrtni skupnosti Tezno ter s skupnostmi malih tradicionalnih kmetov iz zaledja Maribora vzpostavil sistem trajnostne lokalne preskrbe (TLP). Zadruga Dobrina je v letu 2012 postala primer povezovanja pridelovalcev in predelovalcev iz Slovenskih goric, ki tedensko preskrbuje več kot 20 obratov javne prehrane v Mariboru, meščane pa preko mestne in spletne trgovine oskrbuje z zabojčki in ponudbo kmečke pojedine (catering).

Vzporedno z vzpostavljanjem alternativne preskrbe s sezonsko, živo, hrano so gradili tudi semensko knjižnico. Društvo Varuhi semen zbira, razmnožuje in povečuje bogastvo starih avtohtonih sort. S semenskim arhivom in laboratoriji vzpostavlja sisteme distribucije – digitalni herbarij, da bo na krožnikih spet sezonska hrana z visoko biotsko vrednostjo. Po zgledu bogatih evropskih primerov skupnega urbanega vrtnarstva je bil v Borovi vasi v Mariboru, neposredno ob velikih blokovskih naseljih, vzpostavljen prvi primer skupnostnega urbanega ekološko certificiranega vrta, v vrtcih in šolah pa permakulturni, metuljni in sadni vrtovi. To je obogatilo pedagoški proces, saj so bili vzpostavljeni neposredni stiki med učno snovjo in naravnim okoljem.

V Digitalnem nomadstvu je bilo izvedenih 100 izobraževalnih in drugih aktivnosti: serije digitalnega opismenjevanja, zagovorništva, svetovanja, delavnice sadza batik in delavnice kritičnega mišljenja za srednješolce. Raziskovanje z Romi je določilo tri prioritete: z literarnim delom romske avtorice osvetliti dogovorjene poroke ter vlogo deklet in žensk v romskih družinah od priseljevanja Romov v Maribor do danes; z izdelavo slovensko-romskega slovarja in organiziranjem intenzivnih tečajev romščine vplivati na jezikovne in druge kulturne raznolikosti mesta in njihovih meščanov; s terenskim delom v blokovskem naselju Poljane, kjer so zbrane romske družine s socialno problematiko, uvajati posebne programe za opolnomočenje deklet in žensk, učne delavnice za otroke in glasbeno terapijo. Projekt Teleport – kolesarjem in pešcem prijazna skupnost z rednimi delavnicami popravila koles, kritično maso, kolesarskimi paradami in načrti socialnega podjetništva že neposredno ukrepa proti nasilju pločevine v mestu ter opozarja na hierarhijo v prometu. Pripravlja posebno strategijo in rešitve prostorske ureditve za varnost pešcev in kolesarjev, najranljivejših udeležencev v prometu.

Vseh šest navedenih projektov Urbanih brazd poteka pod skupno streho Centra alternativne in avtonomne produkcije – CAAP. Več na aktualni spletni strani www.brazde.org.