• Heartbeat Hears the Beat (foto Miha Sagadin)
 • Heartbeat Hears the Beat (foto Miha Sagadin)
 • Heartbeat Hears the Beat (foto Miha Sagadin)
 • Heartbeat Hears the Beat - skupinska (foto Miha Sagadin)
 • Heartbeat Hears the Beat (foto Miha Sagadin)
 • Smetumet
 • Delavnica vonj (foto Miha Sagadin)
 • Prilagojena spletna stran za slepe in slabovidne
 • Prostovoljci (foto MP Produkcija)
 • Priložnost za vse
 • Priložnost za vse (foto Miha Sagadin)
 • Priložnost za vse
 • Kultura ni ovira
 • Kultura ni ovira - Priložnost za vse
 • Heartbeat hears the beat (foto Miha Sagadin)

Priložnost za vse

Priložnost za vse – Kultura ni ovira

Priložnost za vse – Kultura ni ovira je bila v programsko shemo EPK vpeljana kot entiteta, ki se je izvajala vzporedno z uradnim programom EPK in je na različnih ravneh omogočala dostopnost programskih vsebin vsem, tudi osebam s posebnimi potrebami.

Ukvarjali smo se z ustvarjalno prilagoditvijo fizične dostopnosti kulturnih institucij, programa in spletnih vsebin. Z organiziranjem javnih akcij in dogodkov smo spodbujali vključevanje različnih organizacij, skupin in hendikepiranih posameznikov v družbo. Osredotočali smo se predvsem na gibalno ovirane, slepe in slabovidne, gluhe in gluhoneme ter osebe z motnjo v duševnem razvoju. V širšem smislu so bile prilagoditve namenjene tudi starejšim obiskovalcem, družinam z otroki in drugim, ki v določenem obdobju te prilagoditve potrebujejo.

V ta namen so nastale povezave s številnimi invalidskimi društvi in podjetji, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami in jih vključujejo v delovanje družbe bodisi prek rehabilitacijskih programov bodisi prek dogodkov, delavnic in akcij v javnem prostoru v sklopu Kultura ni ovira. Pregledalo se je 40 lokacij kulturnih institucij v Mariboru. V besedi in sliki je bila dostopnost prizorišč predstavljena v koledarju dogodkov EPK. Dogodki so bili opremljeni tudi z ikonami vsebinske dostopnosti z namenom, da so se osebe s posebnimi potrebami lažje pripravile na obisk prireditev. Kulturno ekološko društvo Smetumet je 18 lokacij v Mariboru preuredilo z namenom zagotavljanja prostorov za vse. Na tematiko dostopnosti so posegli tudi z umetniškimi intervencijami Smetumet v smislu ozaveščanja, razbijanja stereotipov in tabujev, zmanjševanja predsodkov ter sprožanja javne debate. Po drugi strani pa so umetniki skozi svojo vizijo skrbeli, da Evropska prestolnica kulture ni bila prostor izključenosti, temveč v prvi vrsti priložnost za vse. Kulturno društvo Center plesa je pripravilo plesne delavnice za gluhe in prvi mednarodni festival plesa gluhih Čutim glasbo, slišim ples. Avtor in režiser Rok Vilčnik je v sodelovanju z VDC Sonček pripravil predstavo Razstava src, v kateri so nastopali ljudje s cerebralno paralizo. Simon Šerbinek iz Društva paraplegikov severne Štajerske Maribor je prek dramske, glasbene, filmske in plesne govorice oblikoval predstavo Per Aspera Ad Astra. Fotograf Andrej H. Štruc se je predstavil z razstavo fotografij o slepih in slabovidnih z naslovom stereOTIP. Zavod Risa v projektu Kultura in literatura za vse je predstavil inštruktorje lahkega branja in novo izdajo prilagojenih knjig Visoška kronika ter Romeo in Julija. V gledališki predstavi Guernica Continuum je režiserka in umetnica Maya Milenovič Workman enakovredno združila tako profesionalne igralce in plesalce kot osebe s posebnimi potrebami, ki so imele možnost pokazati svoje talente.

Za slabovidne in barvno slepe je bila prilagojena tudi spletna stran EPK, ki je bila podprta s ključnimi standardi in aplikacijami za dostopnost vsebin brez motečih vizualnih elementov. Z uporabo dodatnega programa čitalca ekrana je bilo tudi slepim omogočeno prebiranje spletne strani.

Evropska prestolnica kulture je bila priložnost za vse. Vrata prireditev so bila na široko odprta, ne glede na to, ali so jih ljudje obiskali s kolesom ali na invalidskem vozičku.

Priložnost za vse – S prostovoljci na EPK

Obenem se je možnost aktivne soudeležbe ponudila vsem, ki so pri EPK želeli sodelovati kot prostovoljci. Vabili smo vse Mariborčane in Mariborčanke stare nad 15 let, da se prijavijo v spletno bazo www.cityvolunteers.si. Izobrazba ni bila pomembna, dovolj sta bili že želja in radovednost. Tako ste imeli možnost pridobivanja novih delovnih izkušenj, vpogled v organizacijo izjemno velikega projekta, na voljo ste imeli vstopnice za marsikatero prireditev, brezplačen mestni prevoz, malico in še kaj.

Skupaj je bilo v projekt S prostovoljci na EPK vključenih 87 prostovoljcev in prostovoljk ter 21 mentorjev in mentoric iz vseh programskih sklopov in služb zavoda Maribor 2012. Vsi so se udeležili primernega usposabljanja za uspešno in ustrezno izvedbo prostovoljskega dela.

Prostovoljci in prostovoljke so pomagali pri organizaciji in izvedbi različnih dogodkov, spremljanju umetnikov, sprejemanju gostov, usmerjanju obiskovalcev, spremljanju ljudi s posebnimi potrebami, promociji prostovoljstva, postavitvi in podiranju razstav, pripravi in izvedbi protokolarnih aktivnosti, promociji aktivnosti, nudili so učno pomoč … Prav tako so prostovoljci in prostovoljke kreativno oblikovali vsebine, vezane na prostovoljstvo v okviru EPK, pisali so blog o svojem prostovoljskem delu, dokumentirali delo drugih prostovoljcev in prostovoljk, sami pa so se odločili, da v sodelovanju s City Volunteers pripravijo tudi bilten, v katerem so predstavili svoje izkušnje in poglede na EPK.

Video Priložnost za vse – Kultura ni ovira