Zaživela je informativna spletna stran

Spletno mesto www.maribor2012.info združuje informacije o projektu Evropska prestolnica kulture 2012 in odzivih nanj. Prenaša informacije o aktualnem dogajanju, bodočih izzivih in vsebinskih naslednikih tega edinstvenega projekta. Strnjen pregled od kandidature do izvedbe ter od priprav do evalvacije projekta na enem mestu naniza vse ključne programske in organizacijske vidike EPK 2012 v Mariboru in partnerskih mestih. Za bralca bodo zanimivi tako odzivi in pogledi na že opravljeno delo kot tudi odmevi o uspešnih projektih, ki izhajajo iz EPK 2012 in še danes prejemajo nagrade in mednarodno pozornost.

Www.maribor2012.info obvešča domačo javnost, da se aktivnosti nadaljujejo tudi po zaključenem projektu evropske prestolnice kulture. Spletni uporabnik se lahko sprehaja med vsebinskimi sklopi, ki prepletajo preteklost in sedanjost projekta EPK 2012, z vizijami bodočega kulturnega razvoja Maribora in partnerskih mest.

Kot vozlišče različnih obstoječih virov EPK 2012, spletna stran ponuja informacije o naslednikih, njihovih razvojnih pobudah, predlogih in novih izzivih na področju kulturne produkcije. Zgodovinski pogled na projekt EPK bo v prihodnje še bogatejši, zlasti po zaslugi vse obsežnejše zbirke arhivskega gradiva, ki ga strokovno ureja Pokrajinski arhiv Maribor. Tudi to gradivo bo uporabnikom na voljo na spletu.

Za spomin in zanimivo popestritev bo med brskanjem mogoče najti veliko fotografskega materiala in dokumentov iz leta, ko je bil Maribor s partnerskimi mesti postavljen v središče evropskega kulturnega dogajanja. Še naprej pa so informacije, gradiva in odzivi dostopni tudi na drugih priljubljenih spletnih portalih in aplikacijah, kot so Instagram, Twitter, Facebook in Youtube.