Drugo poročilo zavoda Maribor 2012 v likvidaciji

Objavljeno je drugo poročilo upravitelja v likvidacijskem postopku javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture – v likvidaciji. Tokratno poročilo, ki se nanaša na obdobje od oktobra do konca decembra 2013, zajema aktivnosti zaključevanja predhodno začetih poslov in projektov, izterjavo terjatev in poplačilo obveznosti Zavoda v likvidaciji ter načrtovane naloge likvidacijskega upravitelja, del poročila pa predstavlja tudi računovodsko poročilo.

Glede na pogodbo z MO Maribor upravitelj le-tej kot ustanovitelju poroča na tri mesece.  Likvidacijski postopek nad zavodom Maribor 2012 – v likvidaciji se sicer izvaja kot reden postopek za prenehanje javnega zavoda, ki je bil uveden na podlagi prostovoljne odločitve njegovega ustanovitelja, tj. Mestne občine Maribor.

Zaradi velikega pomena projekta EPK 2012 za trajnostni razvoj kulturnih ter z njimi povezanih dejavnosti v občini Maribor in partnerskih mestih, likvidacijski upravitelj poleg z zakonom določenih nalog posebno skrb in pozornost namenja tudi prenosu materialne in druge zapuščine projekta EPK 2012 na odgovorne naslednike.