EPK 2012 v arhiviranje predal kar 80 tekočih metrov gradiva

Zavod Maribor 2012 – v likvidaciji je Mestni občini Maribor (MOM) in Pokrajinskemu arhivu Maribor (PAM) predal več kot 80 tekočih metrov dokumentacijskega in arhivskega gradiva, zbranega in nastalega v času projekta EPK. MOM in PAM s tem prevzemata v hrambo vso dokumentarno zapuščino zavoda Maribor 2012, ki je skrbel za izvedbo projekta EPK 2012.

Dokumentarnega gradiva, ki ga je prevzela MO Maribor, je za okoli 850 rednikov, oziroma več kot 80 tekočih metrov. Mariborska občina bo gradivo hranila najmanj naslednjih 10 let. Gradiva se pri MOM hranijo zaradi aktualnosti, pregledov in zakonsko določenih rokov, po izteku le-teh pa bo gradivo arhivske vrednosti prevzel Pokrajinski arhiv Maribor. PAM je sicer že sedaj prevzel okrog 50 rednikov dokumentacije, ki se po veljavnih predpisih trajno hrani. Poleg bogate arhivske dokumentacije je PAM prevzel tudi arhiv vseh tiskanih in digitalnih izdaj – od brošur, knjig, promocijskih materialov in ostalih publikacij – ki so nastale v okviru programa EPK 2012.

Zavod Maribor 2012 – v likvidaciji je v dogovoru s PAM izdelal tudi celovit arhiv dogajanja na spletnih družabnih omrežjih v času EPK 2012, tega pa bo PAM hranil na svojih strežnikih, skupaj z drugo digitalno dediščino projekta Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture, ki naj bi bila kmalu na voljo širši javnosti.

Predaja dokumentacijskega in arhivskega gradiva mariborski občini in arhivu je sicer le ena izmed začrtanih aktivnosti v postopku likvidacije zavoda MARIBOR 2012. Do zaključka tega postopka, zavod Maribor 2012 kot organizacija še vedno deluje in sodeluje pri prenosu vsebinske in materialne dediščine na naslednike projekta EPK 2012.