Likvidacijski postopek nad zavodom Maribor 2012 prehaja v zaključno fazo

Upravitelj zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture – v likvidaciji je Mestni občini Maribor (MOM) predal tretje redno poročilo, ki se nanaša na obdobje od začetka januarja do konca marca 2014. Potek likvidacijskega postopka nad javnim zavodom, ki je skrbel za izvedbo projekta Evropske prestolnice kulture 2012, prehaja v sklepno fazo in naj bi se v kratkem zaključil. Sledil bo izbris zavoda iz sodnega registra.

Upravitelj je večino poslov in projektov, ki mu jih je prejšnje poslovodstvo predalo ob zaključku rednega poslovanja zavoda, zaključil v prvih treh mesecih likvidacijskega postopka. Uspešno je zaživela informativna stran o projektu Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture, s ciljem, da postane vozlišče ključnih informacij o nadaljnjem kulturnem razvoju Maribora in partnerskih mest, ki temelji na dediščini EPK 2012. Podaja vsebinsko bogate informacije o projektu pred, med izvedbo EPK in po njej, naslednikom projekta EPK 2012 pa odpira prostor za predstavitev dolgoročnih izzivov, konceptov in programov, ki izhajajo iz projekta EPK 2012.

Konec marca je bil izveden popis arhivskega in dokumentarnega gradiva, ki sta ga že prevzeli MOM in Pokrajinski arhiv Maribor, kar je pomemben korak h končanju likvidacijskega postopka. Obenem so obveznosti zavoda poravnane, terjatve zavoda v večji meri izterjane, prav tako so zaključeni vsi posli, prevzeti od rednega vodstva zavoda. Ker se je že izteklo predvideno obdobje varovanja upniških terjatev, je mogoč prenos preostanka premoženja na MOM ter izbris zavoda iz sodnega registra.

Mariborski mestni svet je junija lani sprejel sklep o prenehanju zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture. Postopek prostovoljnega prenehanja oziroma redne likvidacije se je začel v začetku julija 2013, predvidoma pa naj bi se končal v desetih mesecih. Da bi lahko ohranili predvideno časovnico, je upravitelj vodstvo MOM že povabil k medsebojni uskladitvi in čim prejšnji izvedbi zaključnih korakov v likvidacijskem postopku.