Arhivirani čivki Evropske prestolnice kulture

Pokrajinski arhiv Maribor je poleg ostalega arhivskega gradiva Zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture shranil tudi podatke s socialnih omrežij Twitter in Instagram, ki so bili objavljeni v okviru Evropske prestolnice kulture (EPK), ki ji je prestoloval Maribor v letu 2012. Ti podatki so javno dostopni in predstavljajo svojevrstno arhivsko vrednost.

V Pokrajinskem arhivu Maribor (PAM) so omenjene podatke prenesli v svoje računalniško okolje in jih popisali v skladu z arhivskimi mednarodnimi strokovnimi standardi. Podatki so javno dostopni tukaj  in na straneh, ki so njej podrejene za čivke iz Twitterja. Podatki se nahajajo tudi na tej strani in njej podrejeni strani, kjer se nahajajo fotografije s sistema Instagram.

Uporabljeno rešitev hrambe podatkov s socialnih omrežij Twitter in Instagram, ki so bili objavljeni v okviru projekta EPK, so na Dnevu odprtih vrat predstavniki arhiva predstavili tudi ministru za kulturo dr. Urošu Grilcu in predstavnikom mariborske občine.

Ob tem so v PAM sogovornike opozorili, da se s tovrstnim elektronskim gradivom arhivske vrednosti pojavljajo nova arhivska strokovna vprašanja. Ta se nanašajo predvsem na njihovo dolgoročno hrambo in uporabo, obenem pa postajajo vedno bolj aktualna, ne samo v konkretnem primeru, ampak na nivoju celotne sodobne informacijske družbe.

»Reševanje tovrstnih problemov je pomembno predvsem z uporabniškega vidika, saj je potrebno vsem uporabnikom zagotoviti zadostno količino informacij za razumevanje arhivskih vsebin, ne glede na to, ali se te nahajajo v elektronskem ali fizičnem okolju,« je izpostavil dr. Miroslav Novak iz Pokrajinskega arhiva Maribor.