Strateški načrt zavoda Maribor 2012 za obdobje po izteku projekta EPK 2012

Pred iztekom projekta EPK 2012 je zavod Maribor 2012 strokovni javnosti predstavil osnutek strateškega načrta z naslovom STIČIŠČE _KULTURREG s perspektivo nadaljnjega razvojnega povezovanja kulture v vzhodni Sloveniji kot vzhodni kohezijski regiji.

Strategija zavoda za trajnostni razvoj kulture v regiji

Priprava strateškega načrta je bila predvidena že z Odlokom o ustanovitvi zavoda Maribor 2012. Predlagani dokument spodbuja k načrtnemu, enotnemu in usklajenemu razvoju kulture v vzhodni kohezijski regiji. Ta naj s svojim zgledom povezuje in ustvarja celostni kulturni kapital in s tem predaja svojemu okolju znanje, veščine, izobraževanje, finančne in druge svojstvene prednosti, ki jih kapital lahko ponudi, ustvari in manifestira v okolju. Samo po tej poti bo mogoče slovensko kulturo postaviti v mednarodni prostor in jo hkrati uveljaviti kot gibalo gospodarskih, družbenih in drugih procesov v regiji.

Načrt ostaja aktualen

Tovrstnim vprašanjem se dokument ne posveča le z vidika vključevanja programskih področij in vsebin, temveč obravnava tudi možne vloge zavoda Maribor 2012 (oziroma njegovih naslednikov) v integrativnih procesih po izteku projekta EPK 2012. V tem pogledu dokument še naprej ponuja zamisli, zanimive za institucionalno povezovanje in celostni razvoj kulture v vzhodni Sloveniji.