Murkovo priznanje avtorici projekta, nastalega v okviru EPK

Murkovo priznanje, najvišje priznanje za izjemne dosežke na področju etnologije na Slovenskem, je lani prejela Ivica Križ, in sicer za stalno etnološko razstavo Dolenjska in njeni ljudje, ki je nastala v okviru Evropske prestolnice kulture Maribor 2012.

Ivica Križ, etnologinja in kustosinja v Dolenjskem muzeju, je razstavo v sklopu prireditev Evropske prestolnice kulture postavila v Ropasovi hiši, ki je del Dolenjskega muzeja, odprli pa so jo 29. novembra 2012.

Razstava Dolenjska in njeni ljudje v dveh nadstropjih Ropasove hiše s številnimi predmeti in fotografijami nadrobno predstavi življenje pretežno kmečkega prebivalstva in obrtnikov od 18. do sredine 20. stoletja. Pripoveduje predvsem o življenju ljudi na dolenjskem podeželju, saj je bila Dolenjska v tem času pretežno kmetijska, le slaba tretjina prebivalstva je živela od obrti, industrije tako rekoč ni bilo.

Razstavljeni so številni predmeti, ki so jih v tem času uporabljali pri svojem delu obrtniki, ribiči, lovci, kmetje, vinogradniki in čebelarji. Med drugim so postavljeni na ogled tudi restavrirani mlin, pa lectarska in lončarska delavnica. Predstavljenih je tudi veliko predmetov, ki jih je kmečki človek uporabljal pri lovu, ribolovu in nabiralništvu. Posebna pozornost je namenjena ljudski slikovni umetnosti in šegam, ki so povezane tako z najpomembnejšima krščanskima praznikoma, božičem in veliko nočjo, kot tudi s pustom.