Slovensko arheološko društvo je zavodu Maribor 2012 podelilo zahvalno listino

Slovensko arheološko društvo (SAD) je zavodu Maribor 2012, ki je skrbel za izvedbo projekta Evropska prestolnica kulture, lansko leto podelilo zahvalno listino. SAD zahvalno listino podeljuje posamezniku ali skupini izven arheološke stroke, tistim, ki so na svojem področju pripomogli k večjemu obisku prireditev, k napredku, predstavitvi oziroma medijski prepoznavnosti arheološke stroke.

Zavod Maribor 2012 je namreč v svojem programu Evropske prestolnice kulture, ki ga je izvajal v letu 2012, na najrazličnejše načine podpiral številne projekte z arheološko vsebino in tako izjemno pripomogel k napredku in najširši prepoznavnosti arheološke stroke.

Kot so še zapisali v SAD, je zavod Maribor 2012 »v predlogih arheoloških projektov prepoznal pomen arheološkega dela in tako podprl projekte Zrcaljenje podob – oživljeni zven preteklosti (obnova muzejske stavbe v Slovenj Gradcu), Arheološka pot po Mariboru z okolico 1. del (z natisnjenim vodičem) in 4. Mednarodni kongres Zveze raziskovalcev svetil z razstavo Stopimo iz teme (Ptuj). Zavod je sodeloval tudi pri pripravah arheoloških razstav Odmevi prazgodovine v bronu – Situlska umetnost Novega mesta (Novo mesto), Dediščina na dlani (Maribor), Korenine mesta Maribor – Nova dognanja na Piramidi (Maribor), (Od)strti drobci preteklosti (Maribor), Poleti v preteklost (Maribor) in V novi luči (Dvorec Betnava, Maribor), od katerih so mnoge obiskale več krajev, vključenih v projekt EPK 2012. Brez finančne podpore, pomoči pri organizaciji in promociji mnogi od teh projektov ne bi bili realizirani, zato je Slovensko arheološko društvo zavodu Maribor 2012 podelilo zahvalno listino.«